Het sturen op talenten kan grote waarde hebben voor het team of de school, maar dit zal niet vanzelf ontstaan. Het bewust worden van talenten, de waarde hiervan herkennen, het ontwikkelen van talenten én ze (persoonlijk en/of in teamverband) inzetten vergt aandacht en vaardigheden.

STRK MBO TRAINING

Vanuit het project strk mbo is een reeks trainingen verzorgd voor docententeams bij tien mbo-instellingen die aan het project deelnemen. De training is integraal en inclusief instructies beschikbaar en bestaat uit drie workshops van een dagdeel waarbij achtereenvolgens het ontdekken, ontwikkelen en inzetten van sterke punten centraal staan. De training kan worden verzorgd door de teamleider, een docent, vanuit de afdeling HRM/kwaliteitszorg, de eigen academie of door een externe opleider.

IN GESPREK OVER TALENTONTWIKKELING

Er bestaan volop mogelijkheden om op een laagdrempelige manier het gesprek te voeren over sterke punten. Speel bijvoorbeeld eens met een paar collega’s of het hele team het sterke kanten kaartspel, of geef binnen (of buiten) je team iemand de rol van talentencoach. De afdeling HRM kan deze persoon ondersteunen en faciliteren. Onze ervaring tijdens de training leert ook dat het helpt om een buddy te hebben met wie je inzichten en ervaringen kunt delen.

ZELFONTDEKKING VAN TALENTEN

Een sterke punten benadering kan ook heel klein beginnen bij het individu. Zo kan je individueel aan de slag gaan met het ontdekken van je eigen talenten en kwaliteiten en hiermee anderen inspireren. Om je eigen talenten te ontdekken kan je gebruik maken van verschillende technieken. Zo kan je een vragenlijst invullen die inzicht geeft in je top 5 sterke punten. Je kan ook een opdracht uit het eerste trainingsdagdeel uitvoeren zoals de ‘reflected best self’ opdracht of het opstellen van een ‘historie lijn’. Het is belangrijk dat je, nadat je jouw eigen talenten hebt ontdekt, ook vervolgens reflecteert op de mate waarin je deze herkent. Zo kan je jezelf vragen stellen als: “In hoeverre gebruik ik deze talenten op het werk en in mijn privéleven?”, “In welke situaties gebruik ik deze talenten?” en “Hoe merk ik dat ik dit talent gebruik?”.

TALENTEN GEBRUIKEN EN VERDER ONTWIKKELEN OP INDIVIDUEEL NIVEAU

Mocht je zelfstandig aan de slag willen gaan met het ontdekken, gebruiken en ontwikkelen van je eigen talenten dan kan je daarvoor ook heel goed gebruik maken van onze trainingen. Nadat je jouw eigen talenten hebt ontdekt, zou je eens een kijkje kunnen nemen bij het tweede dagdeel van de trainingen. Hierin staat een mooie opdracht waarin je, met behulp van een tabel, inzicht kan creëren in de werkzaamheden die je doet, de mate waarin je daar jouw talenten kan inzetten. Vervolgens kan je zelf, of met behulp van je leidinggevende, kijken in welke werkzaamheden jij jouw talenten meer kan inzetten. Je zou ook eventueel bij je leidinggevende aan kunnen geven welke talenten je bezit en dat je graag meer taken uitvoert of anderen helpt met taken die aansluiten bij jouw talenten.

POSITIONEER TEAMLEIDERS 

Teamleiders vervullen bij het talentmanagement een moeilijk te onderschatten voortrekkers- en ondersteuningsrol, maar zijn vaak nog zoekende naar een goede invulling van die rol en soms nog onvoldoende toegerust. Een teamleider kan docenten bij de sterke punten benadering enthousiasmeren en helpen en zorgen dat talentontwikkeling continu in het vizier blijft. Specifieke aandacht voor professionalisering en in kracht zetten van de teamleiders is daarom een belangrijke factor voor een succesvolle sterke punten aanpak.