Organiseer een Training


Instructiemateriaal voor het opzetten van een training binnen je eigen organisatie.

Sterk in je Werk

Deze trainingsserie is ontwikkeld door een consortium van de Universiteit van Tilburg, Wageningen Universiteit, de Erasmus Universiteit, CINOP en Kijk op Beroepsonderwijs in afstemming met de bij ‘strk mbo’ betrokken mbo-instellingen. Meer informatie over het onderzoek vindt u hier.  

Doel van de training

 • Bewustwording van individuele sterke punten en betekenis geven
 • Meer focus in het werk? ​
  • Waar ben ik goed in?​
  • Waar krijg ik energie van? Waar word ik blij van?​
  • Wat wil ik ontwikkelen?​
 • Aandacht voor professionele ontwikkeling ​

Training voorbereiden

Het is zeer aan te bevelen om met de teamleider en een vertegenwoordiging vanuit het docententeam een intakegesprek te voeren om een beeld te krijgen van de context en uitgangssituatie – wat is de voorkennis en zijn er reeds acties m.b.t. talentontwikkeling uitgevoerd?. Dit is een belangrijk moment om wederzijdse verwachtingen af te stemmen.

Wij raden aan om twee tot drie weken voor de eerste teambijeenkomst een informatiemail naar de betrokken teamleden en de afdelingsmanager te sturen. Een suggestie daarvoor vindt u in het volledig pakket dat wij per download beschikbaar stellen.

Toelichting op het trainingsmateriaal

De training is ingedeeld in drie sessies van 3 uur.

Per bijeenkomst vindt u hier op de website een map met alle benodigde materialen.

Voor elke bijeenkomst is er een draaiboek beschikbaar, een powerpointpresentatie en een aantal losse opdrachten die in de sessie aan bod komen. Alle documenten zijn in Word of Powerpoint beschikbaar zodat u ze desgewenst makkelijk aan uw eigen situatie kunt aanpassen.

Om deelnemers van de bijeenkomsten de gelegenheid te geven alle verzamelde informatie over hun sterke punten op te schrijven, op de reflecteren en daaraan gekoppelde acties voor zichzelf te formuleren is er een talentenwerkboek beschikbaar. Deze is als pdf toegevoegd aan het pakket en kunt u het beste via een drukker laten printen. Als u met het talentenwerkboek gaat werken, is het printen van de losse opdrachten niet per se nodig.

Wilt u de trainingsserie anders indelen of heeft u minder of meer tijd ter beschikking dan 3×3 uur? Dan kunt u met behulp van het overzicht Programmaonderdelen sessie 1,2 en 3 een eigen indeling of selectie maken.

Verbreden en verduurzamen 

We weten allemaal dat het volgen van een training heel plezierig en leerzaam kan zijn maar niet genoeg is om ook voor de lange termijn een proces van ontwikkeling op gang te brengen. Tussen de bijeenkomsten in maken de deelnemers opdrachten en geven zij elkaar support als buddy’s. We adviseren om al voordat u met de trainingsserie begint de verbinding te zoeken met de HR-afdeling en de directie om gezamenlijk op te trekken en een plan op te stellen, aansluitend op het HR-beleid van de instelling, met vervolgactiviteiten in verschillende vormen. Inspiratie vindt u hier.

Veel gestelde vragen

Is de sterke punten aanpak ook geschikt voor studenten?  

Uiteraard. Ook met studenten kunt u een deel van de opdrachten uitvoeren en, vooral, kunt u ervoor kiezen om hen met meer nadruk op hun sterke punten, volgens de principes van de positieve psychologie te benaderen. Klik hier voor uitleg over Growth mind set.

Is het ook mogelijk om de training online uit te voeren?  

Ja, gedurende de lockdown is de training al een paar keer online gegeven. Verreweg de meeste opdrachten zijn ook online in te zetten. Let erop dat u vooraf voldoende breakoutrooms aanmaakt en dat u gemachtigd bent om dit te doen.  

We wensen u heel veel plezier bij het (helpen) ontdekken van sterke punten van uw collega’s en bij het zetten van de eerste stappen om deze te versterken!

Neem gerust contact met ons op, mocht u vragen hebben over het onderzoek of de training.

Downloads


Voorbereiding

 • Algemene instructies
 • Introductiemail deelnemers
 • Programmaonderdelen
 • Vragen intake met teamleider

Trainingsmateriaal

 • Sessie 1
 • Sessie 2
 • Sessie 3
Download bestanden