Hele school benadering


Door toepassing van de sterke punten benadering is het mogelijk de onderwijskwaliteit te verbeteren. Hiervoor bestaat geen blauwdruk, de inzet van de sterke punten benadering verschilt per situatie en per school of team. Verschillende acties, groot en klein, kunnen bijdragen aan een betere benutting van de talenten van docenten.

Samen met onze praktijkpartners zijn we gekomen tot vijf domeinen waarop actie mogelijk is: inspiratie, onderzoek, HRM, beleid en training & zelfontdekking. Per domein hebben we mogelijke activiteiten beschreven. De verschillende domeinen staan met elkaar in verbinding en versterken elkaar.

Hoe meer stakeholders (docenten, teamleiders, HRM-medewerkers, beleidsmedewerkers en bestuurders) ge├źngageerd zijn, hoe sterker de beweging. Zijn de acties in alle domeinen met elkaar verweven, alle stakeholders betrokken en is er sprake van gedeeld eigenaarschap, dan spreken we van een zogenaamde hele school benadering.

De vijf tegels hieronder symboliseren de domeinen. Per tegel is ter illustratie een aantal mogelijke toepassingen van de sterke punten benadering beschreven.

Inspireren

Onderzoek

Ondersteuning HRM

Beleid

Training en zelfontdekking

Zelf aan de slag

Download gratis instructiemateriaal voor het opzetten van een training binnen je eigen organisatie.

Organiseer een Training