Project


In samenwerking met negen mbo-instellingen voeren de Universiteiten van Tilburg, Wageningen en Erasmus, Kijk op beroepsonderwijs en CINOP een onderzoek uit naar docentontwikkeling op basis van een sterke punten benadering.

Basisgedachte

We baseren ons op inzichten vanuit de positieve psychologie en in het bijzonder op de zogenaamde sterke punten benadering. Sterke punten zijn talenten aangevuld met kennis, vaardigheden en ervaringen, dus eigenlijk talenten in actie. Sterke punten geven energie en stellen een persoon in staat stellen om op zijn of haar best te functioneren.

Onderzoeksvragen

In ons onderzoek staan twee vragen centraal: (a) in welke mate draagt de sterke punten benadering bij aan de (intrinsieke) professionele ontwikkeling van mbo-docenten en (b) hoe kunnen mbo-instellingen geholpen worden bij het implementeren van een sterke punten benadering?

Uitvoering onderzoek

Om de effecten van een sterke punten benadering te kunnen meten (onderzoeksvraag a) hebben we een reeks van drie trainingen ontwikkeld met betrekking tot het ontdekken, ontwikkelen en inzetten van sterke punten. Om de sterke punten benadering tussen de trainingen levend te houden, stimuleerden we de deelnemers om samen met een buddy te werken.

Via vragenlijsten op verschillende momenten en gesprekken met teamleiders, hr-medewerkers en deelnemers konden we vaststellen wat het effect van de sterke punten benadering was. Zie voor meer informatie over de opzet en uitvoering van het onderzoek deze animatie.

Professionele leergemeenschap (PLG)

In de aansturing van het onderzoek vervult een professionele leergemeenschap (PLG) een belangrijke rol. Onderzoekers, trainers en vertegenwoordigers vanuit de deelnemende instellingen leren van en met elkaar. De vertegenwoordigers fungeren ook als ambassadeur van de sterke punten benadering binnen hun eigen instelling. Aan de verhalen die deelnemers elkaar in de PLG vertellen over talentontwikkeling blijkt dat er in het werkveld al veel initiatieven lopen.

Deelnemende organisaties

  • ROC Nijmegen
  • ROC Mondriaan
  • ROC Amsterdam
  • ROC Twente
  • Deltion
  • Rijn IJssel
  • Aeres
  • Zadkine
  • Scalda

Voorlopige uitkomsten onderzoek

Uit het onderzoek komt naar voren dat het uitvoeren van een trainingsprogramma alleen niet volstaat om een blijvend effect op intrinsieke professionele ontwikkeling te sorteren. Het geven van prioriteit aan de sterke punten benadering na afloop van de training en ondersteuning en commitment van de teamleider zijn in dit verband van groot belang. Over het algemeen kregen we positieve feedback op de training en sommige docenten gaven aan dat ze zich door de training competenter voelen en de training heeft bijgedragen aan de versterking van de groepsband. Lees in het artikel in profiel (volgt binnenkort) meer over de uitkomsten en interpretatie van het onderzoek.

Mini-conferentie strk mbo

Op 23 september 2020 vond een online mini-conferentie plaats over ons onderzoek en mogelijkheden voor verduurzaming. Uitgebreid verslag volgt nog.

Sterke Punten Benadering

Hoogleraar Marianne van Woerkom

Zelf aan de slag

Download gratis instructiemateriaal voor het opzetten van een training binnen je eigen organisatie.

Organiseer een Training