Onderzoek mag als schakel natuurlijk niet ontbreken in de cyclus van de sterke punten benadering. Via onderzoek meet je de ervaringen en het gedrag van docenten en andere betrokkenen, maak je transparant of je nog op koers ligt en welke bijsturing nodig is. Onderzoek krijgt op verschillende niveaus vorm: vooral op het niveau van kort-cyclus praktijkgericht onderzoek, maar ook op het niveau van monitoring van interventies en beleidsevaluaties.  


ONDERZOEK ALS INSTRUMENT BINNEN DE STERKE PUNTEN BENADERING

Voor het inventariseren van sterke punten zijn meerdere tools beschikbaar. Op deze LinkedIn pagina zijn er door Matthijs Steeneveld een aantal op een rijtje gezet en beschouwd. Meer integrale tools gericht op de toepassing van de sterke punten benadering worden onderzoeksmethoden als ODC (Odin Development Compass) en ACT (Analytical Competence Tool) toegepast. De ODC-meting geeft inzicht in wat jouw drijfveren zijn, wat je motiveert en waar eventueel een onbalans is. De Act ®(Analytical Competence Tool) is een online meetmethode die oog heeft voor de hele mens. Dit meetinstrument geeft richting bij ontwikkelvragen.


KORTLOPEND ONDERZOEK ALS ONDERDEEL VAN DE PDCA

Onderzoek heeft bij docenten al snel de connotatie met lange doorlooptijd, bureaucratie, ingewikkeld, ver van m’n bed. Er zijn echter veel manieren en concepten om ook op een snelle manier inzicht te verwerven. Actieonderzoek is bijvoorbeeld een vorm van onderzoek die goed aansluit bij docenten. Actieonderzoek is gericht op het eigen handelen, waarbij de docent zelf de rol van onderzoeker inneemt, regie voert over het onderzoek en studenten een bron van informatie zijn. HRM en beleidsmedewerker kunnen helpen bij het opstarten van experimenten (die kunnen heel kleinschalig en concreet zijn), onderzoeken van de voortgang en bijsturen. Onderzoek kan bijvoorbeeld met behulp van mini-vragenlijsten die weinig tijd kosten en toch veel inzicht kunnen geven.


BELEIDSEVALUATIE 

In de jaarverslagen en kwaliteitsagenda’s van de mbo-instellingen zijn de ambities opgenomen ten aanzien van HRD, duurzame inzetbaarheid, en dergelijke. We zijn op dit moment bezig met een analyse van deze documenten ten aanzien van de sterke punten benadering. Wat wel opvalt is dat de onderzoeksmatige onderbouwing van de HRD-plannen vaak nog mager is en zich vaak nog beperkt tot referenties naar algemene tevredenheidscijfers. In zo’n jaarverslag verwacht je dat met behulp van data en evaluatie wordt teruggeblikt op eerdere interventies en beleidswijzigingen. Ook omdat steeds meer data beschikbaar komt, is op dit aspect verbetering zeker mogelijk en wenselijk.