Een van de taken voor de afdeling HRM is het creëren van een omgeving waarin medewerkers zich optimaal kunnen ontwikkelen in aansluiting op de organisatie en hun eigen ambities en medewerkers hierbij ondersteunen. 

TALENTONTWIKKELING ALS CENTRAAL UITGANGSPUNT GESPREKSCYCLUS 

Een wezenlijk element van de sterke punten benadering betreft de gesprekscyclus. Van nature neigen zowel leidinggevenden als medewerker in gesprekken vooral stil te staan bij wat nog niet goed gaat. Zoals we op deze website uitgebreid toelichten loont het de moeite veel meer de andere kant te belichten. HR kan bij het beschikbaar stellen van richtlijnen voor personeelsgesprekken vragen opnemen zoals ‘wat voor werk doe je graag en op welke talenten wordt dan een beroep gedaan?’, waar krijg je vaak complimenten over en wat zegt dat over wat je goed kunt?’, ‘wanneer ga je fluitend naar huis (of naar je werk), wat heb je dan bereikt en welke kwaliteiten van jezelf zet je dan in?’, ‘wat vind je een belangrijk succes uit de afgelopen tijd, wat deed je, wat bijdroeg aan het succes, wat was het effect daarvan en wat zegt dit over wat je goed kunt?’. Soortgelijke vragen zijn ook relevant bij de werving en selectie van medewerkers.

DE FUNCTIE AANPASSEN AAN DE MENS IN PLAATS VAN ANDERSOM (JOBCRAFTEN)

Jobcrafting sluit als concept zeer goed aan bij de sterke punten benadering. Bij jobcraften gaat het erom je werk zo goede mogelijk te laten aansluiten bij wat je wilt en kunt. Lopend onderzoek toont aan dat positieve effecten van job crafting, zoals bevlogenheid en werkplezier, zeker ook in deze corona-tijd van toepassing zijn. We zien daarnaast dat de bereidheid om anderen te helpen toeneemt en dat het depressieve klachten tegengaat. Zeker als je nu thuis zit te werken kan het een uitdaging zijn om aan het werk te gaan en er plezier uit te halen. Ook met kleine aanpassingen in je werk kun je jezelf motiveren. Het helpt bijvoorbeeld om doelen te stellen en niet gefrustreerd voor je computer te blijven zitten als het niet lukt. Laat je inspireren door iets te lezen over het onderwerp. Dat brengt je vaak op ideeën, of zorgt voor een ingeving. En als je niet goed weet waar je moet beginnen, begin dan eens met het einde. Arnold Bakker, lid van het onderzoeksteam strk mbo, geeft tips hoe je het werk meer naar eigen hand kunt zetten.

BESCHIKBAAR STELLEN VAN TOOLS

Om een sterke punten benadering toegankelijk en concreet te maken kan HR tools beschikbaar stellen, docententeams enthousiast maken en ondersteuning bieden bij het gebruik. Het gebruik van de tools zijn natuurlijk afhankelijk van de situatie. Op deze website zijn hier voorbeelden te vinden van tools: historielijn, waarderende interview, talentenportretten, teamgrid etc. Uiteraard zijn er voldoende andere vindplaatsen, bijvoorbeeld op sites van branche- en sectororganisaties, HR kenniswerkplaatsen, stichting leerkracht, tijdschrift positieve psychologie. Recent is het handboek HRD, organiseren van het leren uitgebracht. En natuurlijk is ook het kennisplatform van deze website een goede start voor de zoektocht naar tools.