Stimuleren van Talenten Richting Kwaliteit

Wilt u ontdekken hoe een mbo-docent, -docententeam of -organisatie kan profiteren van een sterke punten benadering, dan geeft deze website u een steuntje in de goede richting. Sinds 2018 voert het consortium strk mbo een project uit naar docentontwikkeling op basis van deze filosofie.

Het project strk mbo is afgerond, zie de Onderzoeksrapportage STRK MBO voor de belangrijkste resultaten en opbrengsten van het onderzoek.


Op 7 april 2022 vond het symposium sterke docenten in het mbo plaats


Analyse toepassing talentontwikkeling bij mbo-instellingen

Op basis van de geïntegreerde jaardocumenten van mbo-instellingen hebben we geïnventariseerd welke aanpakken voor talentontwikkeling worden toegepast. Klik op de link hieronder voor de eerste bevindingen. We gaan verkennen of we dit kunnen uitbouwen tot een database waarmee het makkelijker wordt kennis van en ervaringen met talentontwikkeling te delen.

Sterke punten benadering

Een krachtige en innovatieve manier om de professionele ontwikkeling te stimuleren is de sterke punten benadering, die is gebaseerd op inzichten uit de positieve psychologie.


De kern is dat niet de problemen, gebreken en tekortkomingen, maar juist de successen, persoonlijke kwaliteiten en sterke kanten van mensen het vertrekpunt vormen voor verandering. Overigens is het natuurlijk niet de bedoeling tekortkomingen helemaal te negeren, het gaat om het herstellen van een te eenzijdige nadruk op gebreken.

In het mbo ligt de kracht van de sterke punten benadering vooral in het versterken van het eigenaarschap van docenten met betrekking tot de eigen professionele ontwikkeling, de stimulerende rol van teamleiders en het vergroten van de bevlogenheid en het werkplezier van docenten en daarmee het kunnen doorbreken van de bestaande beheersmatige professionele cultuur.

Meer over het project

Inspiratie & verdieping

Kennisplatform

Laat je inspireren door praktijkvoorbeelden, video’s, artikelen, oefeningen en onderzoeksliteratuur.

Naar kennisplatform

Zelf aan de slag

Training

Instructiemateriaal voor het opzetten van een training binnen je eigen organisatie.

Organiseer een training

Samenwerkende partijen


STRK MBO is een consortium van Tilburg University, de Universiteit van Wageningen, Erasmus Universiteit Rotterdam, Kijk op beroepsonderwijs en het Expertisecentrum beroepsonderwijs.

Meer over ons